Σάββατο 12 Μαΐου 2018

Ανεργία και ευέλικτη εργασία κάνουν κακό στην (ψυχική) υγεία!

Οι νέοι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν ένα μελλοντικό πεδίο εργασίας που θα μπορούσε να βλάψει την ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής τους εκτός αν κάνουμε κάτι γι αυτό.
Ως αποτέλεσμα της εξέλιξης της αγοράς εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου τα προηγούμενα 25 χρόνια, η τωρινή γενιά νέων εργαζομένων- οι «millenials» και οι «centennials» (δηλαδή αυτοί που γεννήθηκαν το 1982 και μετά)- κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσβαση σε μόνιμη, ασφαλή και αξιοπρεπή εργασία. Σε σύγκριση με προηγούμενες γενιές, είναι πιο πιθανό να εργάζονται σε δουλειά που θα χαρακτηρίζεται από ευελιξία συμβολαίου (συμπεριλαμβανομένης της μερικής απασχόλησης, προσωρινής εργασίας και αυτοαπασχόλησης).

Σχετικά με αυτό, είναι επίσης πιο πιθανό να υποαπασχολούνται (και έτσι να δουλεύουν λιγότερες ώρες από αυτές που θα ήθελαν) καθώς και να έχουν υπερεπαρκή προσόντα (με το να είναι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης μεν αλλά να εργάζονται σε μη επαγγελματική ή διοικητική εργασία δε).
Για μερικούς νέους σε εργασία μερικής ή προσωρινής απασχόλησης ( ειδικότερα όταν υποαπασχολούνται ή δουλεύουν σε εργασία χαμηλότερων προσόντων από αυτά που έχουν), οι εργασιακές τους εμπειρίες μπορεί να θέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο την ψυχική τους υγεία και καλή κατάσταση.
Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι νεότεροι, σε ηλικία, εργαζόμενοι σε εργασία μερικής και προσωρινής απασχόλησης είναι πιο πιθανό να βιώνουν χειρότερη ψυχική κατάσταση, ενώ η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη σε αυτούς που αυτοαπασχολούνται. Παρόμοια, νέοι εργαζόμενοι που αυτοαπασχολούνται ή δουλεύουν σε εργασία χαμηλότερων προσόντων από αυτά που έχουν, βιώνουν επίσης χειρότερη ψυχική κατάσταση. Αυτό πιθανόν εξηγείται – εν μέρει, αλλά όχι καθολικά- από την σύνδεση μερικής και προσωρινής απασχόλησης με χαμηλές απολαβές και ανασφάλεια.
Ορισμένα στατιστικά στοιχεία από την μελέτη που δείχνουν τις επιπτώσεις των νέων μορφών εργασίας στην ψυχική υγεία των νέων εργαζομένων. Τα παρακάτω ποσοστά αφορούν την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων ψυχικής υγείας.
Νέοι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης κατά 43% πιο πιθανό από αυτούς πλήρους απασχόλησης.
Νέοι που δουλεύουν σε προσωρινή εργασία κατά 29% πιο πιθανό από αυτούς που δουλεύουν σε μόνιμη εργασία.
Οι νέοι εργαζόμενοι που πιστεύουν ότι έχουν πάνω από 50% πιθανότητα να χάσουν την δουλειά τους ( βιώνουν δηλαδή μεγάλη εργασιακή ανασφάλεια), εμφανίζουν διπλάσια πιθανότητα να βιώσουν προβλήματα ψυχικής υγείας σε σχέση με αυτούς που δεν πρόκειται να χάσουν την δουλειά τους.
Οι απασχολούμενοι ηλικίας 21-25 που βρίσκονταν σε χαμηλόμισθη εργασία αυξήθηκε κατά 82% από το 1990 μέχρι το 2015.
 Πηγή: yabasta.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου