Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Ανακοίνωση της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για τη διαχείριση των απορριμμάτων και το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου και των δημοτικών παρατάξεων

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων
Εκκινούμε από την αρχή ότι η οικολογική και η οικονομική κρίση συνδέονται και αλληλοτροφοδοτούνται. Οι πολιτικές και τα σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων εξυπηρέτησαν την εκμετάλλευση των κοινοτικών κονδυλίων προς όφελος εργολαβικών συμφερόντων και την εκχώρηση των δημόσιων υποδομών και πόρων στα επιχειρηματικά συμφέροντα.Σήμερα, η δικομματική συγκυβέρνηση με τη συνεργασία αυτοδιοικητικών, υιοθετώντας παρωχημένους σχεδιασμούς δεκαετίας, προωθεί σε εθνικό επίπεδο τις ΣΔΙΤ για την εγκατάσταση εισαγόμενης τεχνολογίας μονάδων μεγάλης κλίμακας για την επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων με σκοπό την παραγωγή ενέργειας, ανοίγοντας δρόμο στην καύση. Η επιλογή αυτή αποκλείει σε βάθος εικοσιπενταετίας την ουσιαστική ανακύκλωση χρήσιμων υλικών περιλαμβανομένων και των οργανικών και συντηρεί την επιμόλυνση των οικιακών με επικίνδυνα απόβλητα. Πρόκειται για μια μεθόδευση που όχι μόνο θα επιφέρει αδικαιολόγητη περιβαλλοντική επιβάρυνση αλλά ταυτόχρονα θα απομυζήσει τεράστια κεφάλαια για την εγκατάσταση και θα επαυξήσει υπέρμετρα το κόστος διαχείρισης. Ο θεσμικός και κοινωνικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ακυρώνεται, μετατρέπεται σε εργαλείο εφαρμογής της μνημονιακής πολιτικής και εισπρακτικό μηχανισμό στην υπηρεσία των επιχειρηματικών συμφερόντων, που ετοιμάζονται να λεηλατήσουν το δημόσιο πλούτο και τα λαϊκά εισοδήματα και με τη διαχείριση των απορριμμάτων, εκτοξεύοντας στα ύψη τα δημοτικά τέλη.

Στα παρωχημένα σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ που υπόσχονται επενδύσεις και ανάπτυξη πάνω στα ερείπια της κοινωνίας και της φύσης ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθέτει την πρόταση για βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά διαχείριση των απορριμμάτων.

Απορρίπτουμε τις μέχρι τώρα πολιτικές και πρακτικές και προτείνουμε πολιτική διαχείρισης στερεών αποβλήτων που στηρίζεται στην πρόληψη και στην ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων προς επεξεργασία και τελική διάθεση. Η πρότασή μας έχει τρία επίπεδα δράσεων.


1) Το πρώτο επίπεδο (κατοικίας, επιχείρησης, υπηρεσίας, Δήμου κλπ) περιλαμβάνει

· Την οικιακή κομποστοποίηση.

· Την υποχρέωση χρήσης μηχανικών κομποστοποιητών από τους μεγάλους παραγωγούς οργανικών.

· Την επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών και άλλων τυποποιημένων προϊόντων - υλικών.

· Ένα πυκνό και διάσπαρτο δίκτυο Σημείων Συλλογής για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, τα ειδικά απόβλητα και για πολλά ανακτήσιμα και προς επαναχρησιμοποίηση υλικά.

· Τη δυνατότητα κατασκευής - λειτουργίας μικρής κλίμακας μονάδων διαλογής και κομποστοποίησης, ήπιας τεχνολογίας.

· Διαλογή στην πηγή με σύστημα 4 κάδων.


2) Το δεύτερο επίπεδο (μεγάλων δήμων ή ομάδων δήμων) προβλέπει τη δημιουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν

· ΚΔΑΥ και μονάδες συγκέντρωσης προδιαλεγμένων ανακτήσιμων και ανακυκλώσιμων υλικών, από τα διάφορα σημεία διαλογής στην πηγή, για αξιοποίηση – εμπορία – διάθεση.

· Μονάδες επεξεργασίας, προσανατολισμένες στην περαιτέρω ανάκτηση και την κομποστοποίηση, των οποίων σημαντικό μέρος της πρώτης ύλης τους θα αποτελούν τα προδιαλεγμένα οργανικά.

· Μονάδες επεξεργασίας αδρανών.

· ΣΜΑ ενταγμένους στο δίκτυο εγκαταστάσεων του τρίτου επιπέδου.


3) Το τρίτο επίπεδο (ευρύτερης γεωγραφικής ενότητας ή περιφέρειας) είναι το δίκτυο αποκεντρωμένων και άρτια οργανωμένων χώρων ασφαλούς διάθεσης ή και με παράπλευρη Μονάδα Επεξεργασίας σύμμεικτων (απαραίτητο σε Α΄ Φάση), οι οποίοι θα δέχονται για υγειονομική ταφή τις μικρές ποσότητες υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).


Η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης θεωρεί ότι εφαρμόζοντας την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων το συντομότερο δυνατό, θα αποφευχθούν και περιστατικά όπως αυτό των τελευταίων ημερών με την προσπάθεια δήμων της Πελοποννήσου να μεταφέρουν σκουπίδια στον ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου.


Η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης εκφράζει την ικανοποίησή της για το ομόφωνο ψήφισμα που πήρε το ΔΣ σε έκτακτη συνεδρίαση και το οποίο υπογράφουν όλες οι δημοτικές παρατάξεις, απερχόμενες και νεοεκλεγείσες. Θα ήθελε όμως να τονίσει ότι για το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι υπεύθυνοι μόνο οι βουλευτές του νομού, ο ΥΠΕΚΑ κ. Μανιάτης και ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης, που τόσο πολύ στήριξε η πλειοψηφία των τοπικών παραγόντων στις εκλογές του Μαΐου. Υπεύθυνη για αυτά τα αποτελέσματα είναι η πολιτική των κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια και στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων όσο κι αν οι περισσότεροι πολιτικοί παράγοντες, πρώην και νυν του Δήμου μας, εθελοτυφλούν.


Ξυλόκαστρο, 23 Αυγούστου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου